Taktilne oznake – za slepe in slabovidne

Vrste oznak za slepe in slabovidne:

Rebrasta opozorilna taktilna površina

Namen rebraste taktilne površine je, da opozori slepe in slabovidne na prisotnost določene nevarnosti na poti.

Mehurčkasta taktilna površina za krišišča

Namen mehurčkaste taktilne površine za križišča je, da opozori slepe in slabovidne na prehod za pešce in jim olajša zaznavo lokacije le tega.

Mehurčkasta taktilna površina za železnice

Mehurčkasta taktilna površina za železniške platforme se uporablja za slepe in slabovidne kot opozorilo in za zaznavo konca železniškega perona.

Taktilna oznaka za vodenje

Namen taktilne oznake za vodenje je, da vodi slepe in slabovidne na poti. Površina je zasnovana tako, da se lahko vodi ljudi vzdolž poti s hojo ali z ohranjanjem stika z belo palico.